Јавни оглас за КЕ

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Б е о г р а д Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г Тел./факс: 011-3562-107 и 3562-108 Интернет страница: www.kmszts.org.rs Број јавне набавке: ЈНУ 1.2.3./2014 – Партија 1. Датум: 08.05.2014. год. П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА бр. 1.2.3./2014 – Партија…

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга – књиговодствених услуга (бр. 1.2.4./2014 – Партија 2)

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА Број 1.2.4./2014 – Партија 2 Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Огранак Војводина (скраћени назив: КМСЗТС ОВО). Адреса седишта: Железничка бр. 50 /1.спрат /стан бр. 1, Нови Сад. Телефон/факс: 021/452-130 Интернет страница: www.kmszts.org.rs Врста наручиоца:…

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности услуга – књиговодствених услуга (бр. 1.2.4./2014 – Партија 1)

П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА – КЊИГОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА Број 1.2.4./2014 – Партија 1 Позив за подношење понуда има укупно три стране. Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Централа (скраћени назив: КМСЗТС Централа). Адреса седишта: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд. Телефон/факс: 011/3562-107 и…

Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 3

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНАК НИШ Н И Ш Улица Душанова број 52-76 (П.У.Ц. „Душанов базар“ Објекат Пирамида, I спрат, објекат 104) ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНКА НИШ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА…

Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 2

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНАК ВОЈВОДИНА Н О В И С А Д Улица Железничка бр. 50/ 1. спрат/ стан бр. 1 ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНКА ВОЈВОДИНА ЈАВНА НАБАКА…

Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 1

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ЦЕНТРАЛА Б Е О Г Р А Д Улица Пилота Михајла Петровића број 5-Г ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ЦЕНТРАЛЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7./2014 – Партија…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 7.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК КОСОВО И МЕТОХИЈА К О С О В С К А М И Т Р О В И Ц А УЛИЦА БОЛНИЧКИ КРУГ ББ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Косово и Mетохија Седиште: Косовска Митровица, Улица Болнички круг ББ ЈАВНА…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 6.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК УЖИЦЕ У Ж И Ц Е УЛИЦА МЕТОХИЈСКА БР. 12 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Ужице Седиште: Ужице, Улица Метохијска бр. 12 ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 6. Март 2014. године…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 5.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК КРАГУЈЕВАЦ К Р А Г У Ј Е В А Ц УЛИЦА ГРАДА СИРЕНА БР. 2-А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Крагујевац Седиште: Крагујевац, Улица Града Сирена бр. 2-а ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 4.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК НИШ Н И Ш УЛИЦА ДУШАНОВА БР. 52-76 (П.У.Ц. „Душанов базар” Објекат Пирамида, I спрат, локал бр. 104) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Ниш Седиште: Ниш, Улица Душанова бр. 52-76 (П.У.Ц. ''Душанов базар'' Објекат Пирамида, I спрат, локал бр. 104)…