Програми КМЕ


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 153-02-239/2024-01 од 27.05.2024. године

Збирна табела програма KE КМСЗТС АПРИЛ 2024.


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 153-02-94/2024-01 од 11.03.2024.


ВАЖНО: Aкредитацијa програма континуиране едукације 2024.


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 000374005 2023 11900 009 004 000 001 од 20.11.2023. године, приспелих у ОКТОБАРСКОМ року 2023. године.
Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 20.11.2024. године.

Преузмите збирну табелу КМСЗТС


Обавештење организаторима КЕ – Прелиминарна табела програма KE КМСЗТС - Октобар 2023

Прелиминарна табела програма KE КМСЗТС Октобар 2023.


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 153-02-347/2023-01 од 21. 08. 2023. године, приспелих у ЈУЛСКОМ року 2023. године.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21. 08. 2024. године.

Преузмите збирну табелу КМСЗТС

опширније на сајту www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


Обавештење организаторима КЕ - Прелиминарна табела програма КЕ КМСЗТС – ЈУЛ 2023.


Одлука о формирању Радне групе за претходни поступак процене квалитета програма КЕ и контролу квалитета извођења акредитованог програма КЕ - 2023. година


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 153-02-00118/2023-01 од 22.05.2023. године, приспелих у АПРИЛСКОМ року 2023. године. Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 21. 05. 2024. године.

Преузмите збирну табелу КМСЗТС

опширније на сајту www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


Обавештење организаторима КЕ – Резултати претходног поступка процене квалитета програма KЕ


ВАЖНО: Aкредитацијa програма континуиране едукације 2023.


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 153-02-00688/2022-01 од 14. 11. 2022. године приспелих у ОКТОБАРСКОМ року 2022. године. Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 14. 11. 2023. године.

Преузмите збирну табелу КМСЗТС

опширније на сајту www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


Допуњени формулар пријаве за акредитацију програма КЕ


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 153-02-475/2022-01 од 15. 08. 2022. године приспелих у ЈУЛСКОМ року 2022. године. Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 15. 08. 2023. године.

Преузмите збирну табелу КМСЗТС

опширније на сајту www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


Обавештење организаторима КЕ – Збирне табеле КМСЗТС

Коначна табела КЕ - КМСЗТС за јул 2022. године


Одлука о формирању Радне групе за проверу квалитета програма КЕ
ВАЖНО: Aкредитацијa програма континуиране едукације


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 153-02-312/2022-01 од 09. 05. 2022. године приспелих у АПРИЛСКОМ року 2022. године. Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 09. 05. 2023. године.

Преузмите збирну табелу КМСЗТС


Збирна табела акредитованих програма континуиране едукације број: 153-02-112/2022-01 од 07. 03. 2022. године приспелих у ЈАНУАРСКОМ року 2022. године. Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 07. 03. 2023. године.

Преузмите збирну табелу КМСЗТС

опширније на сајту www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs


Програми КМЕ – архива