Линкови

Министартство здравља Републике Србије
Здравствени савет Србије
Институт за јавно здравље Србије др Милан Јовановић Батут
Републички фонд за здравствено осигурање


Лекарска комора Србије
Комора биохемичара Србије
Фармацеутска комора Србије
Стоматолошка комора Србије


Савез удружења здравствених радника Србије
Савез здравствених радника Војводине
Удружење медицинских сестара, техничара и бабица Републике Србије
Удружење струковних медицинских радиолога Србије
Асоцијација лабораторијских технолога и техничара Србије
Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине


Висока здравствена школа струковних студија у Београду
Висока медицинска школа струковних студија ЋУПРИЈА
Висока здравствено-санитарна школа струковних студија
Паневропски Апеирон универзитет Бања Лука


Медицински факултет Београд
Медицински факултет Нови Сад
Медицински факултет Крагујевац
Медицински факултет Ниш
Медицински факултет Приштина


Федерација комора Европске уније –  ФЕПИ
Регулаторно тело медицинских сестара и бабица Грчке
Регулаторна тела и министарства земаља ЕУ – NURSING REGULATORY BODIES / REGISTRATIONS AUTHORITIES IN EUROPE