Огранак Крагујевац

Огранак Крагујевац

Назив: Огранак Крагујевац
Територијална организација за Управне Округе:
Шумадијски, Подунавски, Браничевски, Борски, Поморавски и Рашки
Седиште Крагујевац
Адреса: Даничићева бр 51/2, 34000 Крагујевац

Телефон: 034/364-368
Факс: 034/364-369
СМС сервис: 064/88 37 837
Електронска пошта (е-маил): ogranak_kragujevac@kmszts.org.rs; ogranak_kragujevac@yahoo.com

Tекући рачуни: 160 6000001478239 75

Наташа Вељковић

Наташа ВељковићНаташа Вељковић - председник ИО огранка Крагујевац

Рођена је 1972. године у Пожаревцу. Средњу медицинску школу завршила у Пожаревцу. Од 1991. године била је у радном односу на Неуропсихијатриском одељењу Здравственог центра Бор у Неготину, а од 1993. године у Здравственом центру Пожаревац на психијатријском одељењу, где остаје до фебруара 2002. године , а након тога прелази у Службу трансфузије крви. Исте године одлази у Београд где завршава специјализацију неопходну за рад у овој служби. Децембра 2013. године постаје главна сестра Службе за трансфузију крви.

Дипломирала је на Високој струковној школи у Земуну 2017. Године а на Факултету здравствених, правних и пословних студија у Београду 2020. године завршила је академске студије и добила звање дипломирана медицинска сестра. На истом факултету 2021. године стекла је звање Мастер менаџера у систему здравствене заштите.

Свој допринос дала је и на пољу континуиране медицинске едукације, те учествовала на више конгреса као аутор радова акредитованих од стране Здравственог савета Србије. Била је делегат огранка Крагујевац у III сазиву Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије и члан Извршног одбора Огранка Крагујевац. У IV сазиву обављала је функцију председника ИО Огранка Крагујевац. На првој редовној седници V сазива Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије одржаној 12.07.2022. године верификован је њен избор за председника Извршног одбора огранка Крагујевац.

Секретар је удружења Здравствених радника Браничевског округа и члан тима за едукацију Опште болнице Пожаревац. На предлог колега као способан организатор и особа која остварује добру комуникацију, носилац је Сребрног и Златног знака који за допринос у раду додељује Удружење здравствених радника Браничевског округа.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА КРАГУЈЕВАЦ

  1. Наташа Вељковић (Браничевски) - председник
  2. Филип Виријевић (Шумадијски)
  3. Владимир Петковић (Подунавски)
  4. Снежана Милутиновић (Борски)
  5. Коста Миливојевић (Поморсвски)
  6. Аида Пучић (Рашки)