Огранак Београд

Огранак Београд

Назив: Огранак Београд
Територијална организација територија: град Београда
Седиште Београд
Адреса: Теразије 27/II sprat, Стари град, 11000 Београд

Тел/фах: 011- 3223631
Е-маил: ogranak_beograd@kmszts.org.rs

Текући рачун број: 160-279479-10

Радмила Угрица

Радмила УгрицаРадмила Угрица - председник ИО огранка Београд

Средњу и вишу медицинску школу завршила је у Земуну а 2009. године стекла је звање струковне медицинске сестре на Високој струковној школи „Милутин Миланковић” у Београду.

Радни стаж је започела на Другој хируршкој клиници Клиничког центра Србије где је радила пуних 19 година а затим 10 година у примарној здравственој заштити Дома Здравља „Др Милутин Ивковић“ Палилула.

Функцију председника Извршног одбора огранка Београд у Kомори вршила је у два мандата од 2006. до 2014. године, као и 2 мандата на месту директора КМСЗТС, од 2014. до 2022. године.

На 1. седници V сазива Скупштине КМСЗТС, 12.07.2022. године, изабрана је за предедника ИО огранка Београд. Своје богато професионално искуство и знање од самог почетка уложила је за добробит Kоморе и свих медицинских сестара и здравствених техничара. Визија Радмиле Угрице као председника ИО огранка Београд је да Комора свим расположивим знањем и искуством, кроз интензиван тимски рад, добру комуникацију и разумевање унутар професије, као и активнију сарадњу са свим институцијама државе допринесе враћању професије медицинских сестара и здравствених техничара на пиједестал који су медицинске сестре и здравствени техничари својим радом, искуством, хуманошћу и преданошћу заслужили.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА БЕОГРАД:

 1. Радмила Угрица - председник
 2. Весна Стоименов
 3. Милан Станојевић
 4. Драгица Јевтић
 5. Јелена Ранђеловић
 6. Љиљана Мицковић
 7. Мирјана Фемић
 8. Снежана Павловић
 9. Весна Шкодрић
 10. Милица Павићевић
 11. Мирјана Живојинов
 12. Дарко Томић
 13. Срђан Стојановић