Огранак Београд

Огранак Београд

Назив: Огранак Београд
Територијална организација територија: град Београда
Седиште Београд
Адреса: Теразије 27/II sprat, Стари град, 11000 Београд

Тел/фах: 011- 3223631
Е-маил: ogranak_beograd@kmszts.org.rs

Текући рачун број: 160-279479-10

Денис Томић

ДЕНИС ТОМИЋ Председник ИO огранка Београд

2001. године завршио Средњу медицинску школу у Земуну, а 2012. године Основне струковне студије I степена у Београду.

Од 2001. године ради у КБЦ „Бежанијска коса“, Београд.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА БЕОГРАД:

 1. Денис Томић - председник ИО
 2. Весна Шкодрић
 3. Оливера Живић
 4. Славица Савкић
 5. Срђан Ћирић
 6. Драгица Јевтић
 7. Јованка Русић-Јешић
 8. Јелена Ранђеловић
 9. Љиљана Мицковић
 10. Милена Јовановић
 11. Дарко Томић
 12. Сњежана Павловић
 13. Дарко Илић