Огранак Београд

Огранак Београд

Назив: Огранак Београд Територијална организација територија: град Београда Седиште Београд Адреса: Теразије 27/II sprat, Стари град, 11000 Београд Тел/фах: 011- 3223631 Е-маил: ogranak_beograd@kmszts.org.rs
Текући рачун број: 160-279479-10

Милан Станојевић - председник ИО огранка Београд

е-mail: ogranak_beograd@kmszts.org.rs Рођен 1965. године у Осечини. Средњу медицинску школу завршио је у Медицинском образовном центру у Београду 1984. године, смер лабораторијски техничар биохемијског смера, а Вишу медицинску школу завршио је 1999. године у Земуну, смер виши медицинско лабораторијски теничар. Високу здравствену школу струковних студија у Земуну завршио је 2010. године, смер струковни медицинско лабораторијски технолог. Од 1984. до 1987. године запослен у биохемијској лабораторији Универзитетске дечије клинике у Београду. Од 1987. године у сталном радном односу у Центру за медицинску биохемију, Универзитетског клиничког центра Србије: - од 1992. до 2013. године као главни лабораторијски техничар одељења; - од 2013. до 2023. године као главни лабораторијски техничар Службе; - од 01.07.2023. године на радном месту главног лабораторијског техничара Центра за медицинску биохемију Универзитетског клиничког центра Србије. Делегат Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС) је од оснивања: од 2006. до 2014. године као члан ИО огранка Београд; од 2014. до 2022. године као члан Управног одбора КМСЗТС; у петом сазиву Скупштине КМСЗТС, 2022. године, изабран је за члана ИО огранка Београд, а на 5. редовној Скупштини КМСЗТС, дана 04.11.2023. године, изабран је за председника ИО огранка Београд. Аутор је више акредитованих радова које је презентовао на домаћим и страним стручним скуповима.

Чланови Извршног одбора Огранка Београд:

 1. Милан Станојевић - председник
 2. Весна Стоименов
 3. Срђан Стојановић
 4. Драгица Јевтић
 5. Јелена Ранђеловић
 6. Љиљана Мицковић
 7. Мирјана Фемић
 8. Снежана Павловић
 9. Весна Шкодрић
 10. Милица Павићевић
 11. Мирјана Живојинов
 12. Дарко Томић