Огранак Ужице

Огранак Ужице

Назив: Огранак Ужице
Територијална организација за управне округе: Мачвански, Колубарски, Моравички и Златиборски
Седиште: Ужице
Адреса: ул Метохијска 12, 31000 Ужице

Тел: 031/ 524-717
Факс: 031/ 524-722
Е-маил: ogranak_uzice@kmszts.org.rs; kmszts@gmail.com

Текући рачун: 325-9500600019415-05

Горан Тодић

Горан ТодићГоран Тодић - председник Огранка Ужице КМСЗТС

Рођен 1975. године у Шапцу. Завршио средњу медицинску школу, смер општи, медицинска сестра-техничар у Шапцу. Вишу медицинску школу завршио у Земуну, смер виши радиолошки техничар. Дошколовао се на струковној школи у Земуну.

2012. године дипломирао на Мегатренд Универзитету, смер дипломирани економиста менаџер у здравству.

Од 1999. године запослен у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу на пословима вишег радиолошког техничара у служби за радиолошку и ултразвучну дијагностику. Тренутно обавља функцију лица одговорног за спровођење континуиране медицинске едукације у Општој болници „Др Лаза К. Лазаревић“ у Шапцу.

Добитник два златна знака, СУЗР Републике Србије и Друштва радиолошких техничара СУЗР Републике Србије.

Члан Скупштине КМСЗТС од њеног оснивања 2006. године. У претходна два мандата био члан Управног одбора КМСЗТС.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА УЖИЦЕ

  1. Оља Богдановић ЗЛАТИБОРСКИ
  2. Тања Велисављевић МОРАВИЧКИ
  3. Славица Филиповић КОЛУБАРСКИ
  4. Горан Тодић - председник ИО МАЧВАНСКИ

Важно обавештење члановима КМСЗТС Огранка Ужице