Огранак Ужице

Огранак Ужице

Назив: Огранак Ужице
Територијална организација за управне округе: Мачвански, Колубарски, Моравички и Златиборски
Седиште: Ужице
Адреса: ул Метохијска 12, 31000 Ужице

Тел: 031/ 524-717
Факс: 031/ 524-722
Е-маил: ogranak_uzice@kmszts.org.rs; kmszts@gmail.com

Текући рачун: 160 6000001478183 49

Oља Богдановић

Oља БогдановићOља Богдановић, председник ИО огранка Ужице

Звање дипломирана медицинска сестра стекла на Факултету здравствених и правних студија Сингидунум 2019. године у Ваљеву, Универзитета у Београду и мастер професор предметне наставе за област здравствена нега 2019. године на студијама Филозофског факултета на катедри за психологију ЦОН-а Универзитета у Београду. На Високој здравственој школи струковних студија у Земуну, 2009. године стекла диплому струковна медицинска сестра, након средње медицинске школе у Ужицу 1990. године, образовни профил медицинска сестра техничар. Дипломирала на Учитељском факултету у Ужицу 2002. године, Универзитет у Крагујевцу, професор разредне наставе.

Запослена у Општој болници Здравственог центра у Ужицу од 1990. до 2009. године, а потом у Медицинској школи у Ужицу. Лиценцирани члан и делегат КМСЗТС од оснивања, члан Одбора за образовање и Посебног радног тела за акредитацију програма КЕ КМСЗТС до 2011. године. Члан ИО Огранка Ужице од 2018. године за златиборски округ.

Уз рад у здравственој и просветној делатности, едукатор је и аутор великог броја стручних и опште образовних семинара, курсева, постер презентација, тестова, акредитованих од Здравственог савета Србије, учесник на међународним конгресима, реализатор пројектних активности и Базара здравља у циљу превентиве здравља популације. Бави се хуманитарним радом.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА УЖИЦЕ

  1. Оља Богдановић (Златиборски) - председник
  2. Станка Микић (Моравички)
  3. Драган Ситарица (Колубарски)
  4. Ненад Живковић (Мачвански)