Огранак Ужице

Огранак Ужице

Назив: Огранак Ужице
Територијална организација за управне округе: Мачвански, Колубарски, Моравички и Златиборски
Седиште: Ужице
Адреса: ул Метохијска 12, 31000 Ужице

Тел: 031/ 524-717
Факс: 031/ 524-722
Е-маил: ogranak_uzice@kmszts.org.rs; kmszts@gmail.com

Текући рачун: 325-9500600019415-05

Oља Богдановић

Oља БогдановићOља Богдановић, одговорно лице у Огранку Ужице, члан ИО Огранка Ужице

Након завршене средње медицинске школе у Ужицу 1990. године и звања медицинска сестра техничар, дипломирала на Учитељском факултету у Ужицу 2001. године, професор разредне наставе.

На Високој здравственој школи струковних студија у Београду 2009. године стекла звање струковна медицинска сестра, a звање дипломирана медицинска сестра на Факултету здравствених и правних студија Сингидунум, у Ваљеву 2019. године. Одбранила мастер рад на студијама Филозофског факултета на катедри за психологију ЦОН-а, у Београду, 2019. године.

Запослена у Општој болници у Ужицу од 1990. до 2009. године, а потом у Медицинској школи у Ужицу. Члан и делегат КМСЗТС од оснивања, члан Одбора за образовање и Посебног радног тела за акредитацију програма КЕ КМСЗТС до 2011. године. Члан ИО Огранка Ужице од 2018. године.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА УЖИЦЕ

  1. Оља Богдановић ЗЛАТИБОРСКИ
  2. Тања Велисављевић МОРАВИЧКИ
  3. Славица Филиповић КОЛУБАРСКИ

Важно обавештење члановима КМСЗТС Огранка Ужице