Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 4.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
ОГРАНАК НИШ
Н И Ш
УЛИЦА ДУШАНОВА БР. 52-76
(П.У.Ц. „Душанов базар” Објекат Пирамида, I спрат, локал бр. 104)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Ниш
Седиште: Ниш, Улица Душанова бр. 52-76
(П.У.Ц. “Душанов базар“ Објекат Пирамида, I спрат, локал бр. 104)

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 4.

Март 2014. године

преузмите конкурсну документацију…

измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског материјала бр. 1.1.3. партија 4