Огранак Ниш

Огранак Ниш

Назив: Огранак Ниш
Територијална организација За управне округе: Нишавски,Зајечарски, Расински, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски
Седиште: Ниш
Адреса: Генерала Боже Јанковића 1, спрат 1, стан 5; 18000 Ниш

Телефон: 018/ 293-005
Факс: 018/293-004
Е-mail: ogranak_nis@kmszts.org.rs

Текући рачун Огранка Ниш: 160 6000001477977 85

Радно време Стручне службе Огранка Ниш, сваког радног дана 8:00-16:00 часова.

Драгана Здравковић

Драгана ЗдравковићВсс Драгана Здравковић - председник ИО огранка Ниш

Рођена је 1974. године у Нишу. Похађала је и завршила Средњу медицинску школу у Нишу. На Вишој медицинској школи у Земуну је дипломирала 1997. године где је стекла звање Више медицинске сестре, а затим и звање Струковне медицинске сестре.

Учествује у програмима континуиране едукације, као предавач и организатор на стручним скуповима медицинских сестара. Аутор је више од 30 радова који су излагани на домаћим и међународним симпозијумима и конгресима. Континуирано ради на унапређењу рада и угледа медицинских сестара и техничара.

Запослена је у Дому здравља Ниш од 1997. године. Од 2009. године у континуитету се налази на месту главне сестре Службе поливалентне патронаже. Као делегат у скупштинском сазиву КМСЗТС је у трећем мандату. У једном мандату је била председник стручно профилског одбора медицинских сестара у примарној здравственој заштити a у следећем је обављала функцију председника Пододбора ФУП-а огранка Ниш.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА НИШ

  1. Драгана Здравковић (Нишавски)- председник
  2. Берислав Поповић (Зајечарски)
  3. Јасмина Миленковић (Расински)
  4. Лидија Златановић Џунић (Пиротски)
  5. Лидија Дељанин (Топлички)
  6. Гордана Станчић (Јабланички)
  7. Саша Цветковић (Пчињски)