Огранак Ниш

Огранак Ниш

Назив: Огранак Ниш
Територијална организација За управне округе: Нишавски,Зајечарски, Расински, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски
Седиште: Ниш
Адреса: Генерала Боже Јанковића 1, спрат 1, стан 5; 18000 Ниш

Телефон: 018/ 293-005
Факс: 018/293-004
Е-mail: ogranak_nis@kmszts.org.rs

Текући рачун Огранка Ниш: 105-20372-23

Радно време Стручне службе Огранка Ниш, сваког радног дана 8:00-16:00 часова.

Весна Јоцић

ВМС Весна Јоцић - председник ИО огранка Ниш

Контакт: 018/293 005

Средњу медицинску школу је завршила у Нишу, Вишу медицинску школу у Земуну. Ради у Дому здравља Ниш од 1996. године. На месту главне сестре Дома Здравља Ниш од 2008. године. Делегат у скупштини КМСЗТС је трећи мандат.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА НИШ

  1. Весна Јоцић - председник ИО НИШАВСКИ
  2. Мића Станковић ЗАЈЕЧАРСКИ
  3. Јасмина Миленковић РАСИНСКИ
  4. Лидија Златановић Џунић ПИРОТСКИ
  5. Лидија Дељанин ТОПЛИЧКИ
  6. Горан Димитријевић ЈАБЛАНИЧКИ
  7. Драгана Велиновић ПЧИЊСКИ