Огранак Ниш

Огранак Ниш

Назив: Огранак Ниш
Територијална организација За управне округе: Нишавски,Зајечарски, Расински, Пиротски, Топлички, Јабланички и Пчињски
Седиште: Ниш
Адреса: Генерала Боже Јанковића 1, спрат 1, стан 5; 18000 Ниш

Телефон: 018/ 293-005
Факс: 018/293-004
Е-mail: ogranak_nis@kmszts.org.rs

Текући рачун Огранка Ниш: 105-20372-23

Радно време Стручне службе Огранка Ниш, сваког радног дана 8:00-16:00 часова.

Весна Јоцић

ВМС Весна Јоцић - председник ИО огранка Ниш

Рођена 1967. године у Лесковцу. Средњу медицинску школу је завршила у Нишу, а своје образовање наставила је на Вишој медицинској школи у Земуну где је стекла звање Струковна медицинска сестра – техничар. Целокупно образовање и радно залагање посветила је овој области и својим доприносом као активни предавач, учесник и организатор великог броја континуираних медицинских едукација у земљи али и на међународном нивоу, значајно је унапредила едукативне процесе и развој струке.

Ради у Дому здравља Ниш од 1996. године, а од 2008. у континуитету се налази на месту главне сестре ове установе. Као делегат у скупштинском сазиву КМСЗТС се налази терећи мандат, од чега два мандата обавља функцију председника Извршног одбора огранка Ниш.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА НИШ

  1. Весна Јоцић - председник ИО НИШАВСКИ
  2. Мића Станковић ЗАЈЕЧАРСКИ
  3. Јасмина Миленковић РАСИНСКИ
  4. Лидија Златановић Џунић ПИРОТСКИ
  5. Лидија Дељанин ТОПЛИЧКИ
  6. Горан Димитријевић ЈАБЛАНИЧКИ
  7. Драгана Велиновић ПЧИЊСКИ