Јавна набавка 2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ за јавну набавку мале вредности горива бр. 1.1.1./2018, партије 1-6 П О З И В ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРА БР. 1.1.1./2018 – Партија 1-6 - ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА, АДИТИВИРАНОГ ДИЗЕЛА И БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95…

ЈН бр 1.1.3./2015

Kонкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- канцеларијског материјала бр. 1.1.3/2015 Партија 1 Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС) (за потребе централне канцеларије КМСЗТС). Адреса седишта: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд. Преузмите - конкурсну документацију Преузмите - Позив за подношење понуда Партија 2 Конкурсна документација у поступку…

ЈН бр 1.2.3/2015 – Књиговодствене услуге

Конкурсна документација у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 ПАРТИЈА 1 Измена Конкурсне документације у поступку Јавне набавке мале вредности услуга- књиговодствених услуга бр. 1.2.3/2015 - ПАРТИЈА 1 за потребе централне канцеларије Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије преузмите... Позив за подношење понуда у поступку Јавне набавке мале вредности услуга-…

Јавна набавка – Измена адвокатске услуге 2015.

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд Предмет јавне набавке: јавна набавка мале вредности услуга ред. бр. 1.2.2./2015 - адвокатске услуге Преузмите: Позив за подношење понуде КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности услуга ред. бр. 1.2.2./2015 - адвокатске услуге

Јавна набавка горива – Пословни простор ОБГ

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС). Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд Предмет јавне набавке: бр.1.1.1/2015 - јавна набавка добара – куповина пословног простора у Београду за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије - Огранак Београд (скраћени назив: КМСЗТС ОБГ). Преузмите: Позив за подношење понуде…

Јавна набавка горива – Партија 3

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије за потребе организационе јединице Огранка Ниш (скраћени назив: КМСЗТС ОНИ). Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд (седиште КМСЗТС Огранка Ниш -Улица Душанова бр. 52-76 (П.У.Ц. ''Душанов базар'', Објекат Пирамида, I спрат, локал 104) и Нишу). Предмет јавне набавке: бр. 1.2.6./2015 партије 3 је набавка…

Јавна набавка горива – Партија 2

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (за потребе организационе јединице КМСЗТС Огранка Војводина (скраћени назив: КМСЗТС ОВО). Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд (седиште КМСЗТС Огранка Војводине је у Новом Саду, Улица Железничка бр. 50) Предмет јавне набавке: бр. 1.2.6./2015 партије 2. је набавка безоловног моторног бензина БМБ 98, коришћењем…

Јавна набавка горива – Партија 1

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Централа (скраћени назив: КМСЗТС Централа). Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, у Београду. Предмет јавне набавке: бр. 1.2.6./2015 партије 1 је набавка горива – евро дизела, коришћењем компанијске дебитне картице Понуђача за гориво-евро дизел, на годишњем нивоу за потребе коришћења службеног возила наручиоца Коморе медицинских…

Јавна набавка службеног аутомобила

Назив наручиоца: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (за потребе организационих јединица: Огранка Београд, Огранка Крагујевац и Огранка Ужице) Адреса наручиоца: Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, у Београду. Предмет јавне набавке: бр. 1.1.2/2015 су добра – нова путничка возила, комада 3, за потребе обављања редовних активност и послова КМСЗТС – Огранка Београд, Огранка Крагујевац…

Јавне набавке мале вредности услуга – адвокатских услуга бр. 1.2.2./2015 Партија 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Седиште: Београд, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г ЈАВНА НАБАВКА – услуга - адвокатске услуге ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.2./2015 Партија 1 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- АДВОКАТСКИХ УСЛУГА БР. 1.2.2./2015 Партија 1 преузмите КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ…