Одбори

Одбори

Одбори

Чланови Стручно профилских одбора КМСЗТС су:

I Профилски одбор медицинских сестара у примарној здравственој заштити:
 1. Марина Пајовић,ОБГ, председник
 2. Драгана Перишић, ОВО, члан
 3. Јелена Држајић, ОНИ, члан
 4. Владанка Степановић, ОКГ, члан
 5. Драган Спасенић, ОУЕ, члан
 6. Јасмина Декић, ОКМ, члан
II Профилски одбор медицинских сестара у секундарној здравственој заштити:
 1. Љиљана Плавански, ОБГ, председник
 2. Маја Кљакић, ОВО, члан
 3. Сандра Гогић, ОНИ, члан
 4. Славица Ђорђевић, ОКГ, члан
 5. Раде Веруовић, ОУЕ
III Профилски одбор медицинских сестара у терцијарној здравственој заштити:
 1. Оливера Ђуровић, ОБГ, председник
 2. Зорица Благојевић, ОВО, члан
 3. Зорица Петковић, ОНИ, члан
 4. Немања Предојеви, ОКГ, члан
 5. Раде Веруовић, ОУЕ, члан
IV Профилски одбор медицинских сестара у предшколским установама:
 1. Милена Wolf, ОБГ, председник
 2. Мирјана Јанковић, ОКГ, члан
V Профилски одбор медицинских сестара - бабица:
 1. Слађана Живковић, ОБГ, председник
VI Профилски одбор медицинских сестара – стоматолошке сестре:
 1. Гордана Симовић, ОУЕ, председник
VII Профилски одбор лабораторијских техничара:
 1. Срђан Деспотовски, ОБГ, председник
 2. Драган Каменаровић, ОВО, члан
 3. Милица Милосављевић, ОНИ, члан
 4. Сенада Садиковић, ОКГ, члан
 5. Ивона Обућина, ОУЕ
VIII Профилски одбор физиотерапеута са радним терапеутима:
 1. Јасмина Радивојевић, ОБГ, председник
 2. Даница Максимов, ОВО, члан
 3. Гордана Ивановић, ОНИ, члан
 4. Хаџо Кецап, ОКГ, члан
 5. Александар Бучин, ОУЕ, члан
IX Профилски одбор радиолошких техничара:
 1. Гордана Стојичић, ОБГ, председник
 2. Славен Кључар, ОВО, члан
 3. Богдан Лазаревић, ОНИ, члан
 4. Коста Миливојевић, ОКГ, члан
 5. Предраг Миливојевић, ОУЕ, члан
X Профилски одбор фармацеутских техничара:
 1. Марија Мишић, ОБГ, председник
 2. Јасна Митровић, ОВО, члан
 3. Тијана Стојановић, ОНИ, члан
 4. Халима Бошњак, ОКГ, члан
 5. Слађана Чпајковић, ОУЕ, члан
XI Профилски одбор зубних техничара:
 1. Слободан Пешут, ОБГ, председник
 2. Светозар Живић, ОВО, члан
 3. Иван Видаковић, ОНИ, члан
 4. Радојко Божић, ОУЕ, члан
XII Профилски одбор санитарно-еколошких техничара:
 1. Немања Димић, ОБГ, председник
 2. Јасмина Цветковић, ОВО, члан
 3. Мића Станковић, ОНИ, члан
 4. Бисера Адемовић, ОКГ, члан
 5. Александар Бељић, ОУЕ, члан
XIII Профилски одбор нутрициониста – дијететичара:
 1. Јасна Кујунџић, ОБГ, председник
 2. Јелена Кордић-Ковачевић, ОВО, члан
 3. Јелена Милошевић, ОНИ, члан
 4. Ана Цогољевић Милосављевић, ОКГ, члан
 5. Елмела Делић, ОУЕ, члан