Одбори

Одбори

Одбор медицинских сестара у примарној з.з.

Одлука о избору Одбора МС- у примарној заштити
Одлука о верификацији избора председника Одбора МС - у примарној заштити

Одбор медицинских сестара у секундарној з.з.

Одлука о избору Одбора МС- у секундарној заштити
Одлука о верификацији избора председника Одбора МС - у секундарној здравственој заштити

Одбор медицинских сестара у терцијарној з.з.

Одлука о избору Одбора МС- у терцијарној здравственој заштити
Одлука о верификацији избора председника Одбора МС - у терцијарној здравственој заштити

Одбор медицинских сестара - бабица

Одлука о избору Одбора МС- бабица
Одлука о верификацији избора председника Одбора МС - бабица

Одбор медицинских сестара - стоматолошке сестре

Одлука о избору Одбора МС- стоматолошке сестре
Одлука о верификацији избора председника Одбора МС - стоматолошке сестре

Одбор медицинских сестара у предшколским установама

Одлука о избору Одбора МС- у предшколским установама
Одлука о верификацији избора председника Одбора МС- у предшколским установама