Писани тестови

Електронски тестови »


Tестови акредитовани одлуком Здравственог савета Србије број 153-02-00688/2022-01 од 14. 11. 2022. године могу се реализовати до 14. 11. 2023. године.

Значај и улога здравствених радника у препознавању насиља у породици
Ев. бр.: Д-1-600/22

Превенција интрахоспиталних инфекција и дезинфекција
Ев. бр.: Д-1-601/22


Tестови акредитовани одлуком Здравственог савета Србије број 153-02-112/2022-01 од 07. 03. 2022. године могу се реализовати до 07. 03. 2023. године.

Пласирање и нега уринарног катетера код деце
Ев. бр.: Д-1-140/22

Здравствена нега трахеотомисаног детета и респираторна потпора
Ев. бр.: Д-1-141/22

Специфичности у oживљaвaњу дeце сa кардиореспираторним застојем – примена стандарда
Ев. бр.: Д-1-163/22