Литература за дониране тестове

Tестови акредитовани одлуком Здравственог савета Србије број 153-02-112/2022-01 од 07. 03. 2022. године могу се реализовати до 07. 03. 2023. године.

Пласирање и нега уринарног катетера код деце
Ев. бр.: Д-1-140/22

Здравствена нега трахеотомисаног детета и респираторна потпора
Ев. бр.: Д-1-141/22

Специфичности у oживљaвaњу дeце сa кардиореспираторним застојем – примена стандарда
Ев. бр.: Д-1-163/22


Tестови акредитовани овом одлуком могу се реализовати до 18. 05. 2022. године.


Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати до 16. 11. 2021. године.

Сестринске процедуре при збрињавању ране
Ев. бр.: Д-1-635/20

Вештине комуникације у односу медицинска сестра – пацијент
Ев. бр.: Д-1-636/20