Огранци

Комора као своје организационе јединице има 6 огранака:

  1. Огранак Београд – за подручје града Београда са седиштем у Београду
  2. Огранак Војводина – за подручје Јужнобачког, Западнобачког, Севернобачког, Јужнобанатског, Средњебанатског, Севернобанатског и Сремског управног округа са седиштем у Новом Саду
  3. Огранак Ниш – за подручје Нишавског, Зајечарског, Расинског, Пиротског, Топличког, Јабланичког и Пчињског управног округа са седиштем у Нишу
  4. Огранак Ужице – за подручје Мачванског, Колубарског, Моравичког и Златиборског управног округа са седиштем у Ужицу
  5. Огранак Крагујевац – за подручје Шумадијског, Подунавског, Браничевског, Борског, Поморавског и Рашког управног округа са седиштем у Крагујевцу
  6. Огранак Косово и Метохија – за подручје Косовскомитровачког, Пећког, Косовског, Косовскопоморавског и Призренског управног округа са седиштем у Косовској Митровици.