Огранак Војводина

Огранак Војводина

Назив: Огранак Војводина
Територијала организација за управне округе: Јужнобачки, Западнобачки, Севернобачки, Јужнобанатски, Средњебанатски, Севернобанатски и Сремски
Седиште: Нови Сад
Адреса: Јеврејска 2/ I спрат, 21000 Нови Сад

Телефон: 021 - 452154
Факс: 021 - 452130
Е-маил: kmszts.ovo@gmail.com; ogranakvojvodina@mts.rs

Стручна служба Огранка Војводина ради са члановима сваког радног дана од 8:00-16:00 часова.

Текући рачун: 160-931415-13

Славен Кључар

Славен КључарСлавен Кључар - председник ИО Огранка

Рођен 1964. године у Оџацима. Средњу медицинску школу, смер медицински техничар, завршава у Панчеву. Вишу медицинску школу је завршио у Земуну, смер Виши радиолошки техничар. Високу школу струковних студија, смер струковни медицински радиолог завршава на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну. Специјалистичке студије , област Савремене дијагностичке технике у радиологији, завршава на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну.

Од 1986. године је стално запослен на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици. Обављао послове главног струковног радиолога Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Служби интервентне кардиологије - катетеризационе лабораторије срце.

Од 2016. године обавља послове у Управи Института за кардиоваскуларне болести болести Војводине.

Учествовао као аутор и коаутор у више стручних радова и пројеката из области Интервентне кардиологије.

ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА ВОЈВОДИНА

  1. Славен Кључар – председник ИО ЈУЖНОБАЧКИ
  2. Бранка Бајић ЗАПАДНОБАЧКИ
  3. Мирјана Васић СЕВЕРНОБАЧКИ
  4. Биљана Илић ЈУЖНОБАНАТСКИ
  5. Андријана Сантовац СРЕДЊЕБАНАТСКИ
  6. Боса Перкучин СЕВЕРНОБАНАТСКИ
  7. Светозар Живић СРЕМСКИ

Како до лиценце КМСЗТС - УПУТСТВО за упис у Именик чланова коморе
Упутство за прикупљање бодова и обнављање лиценце
Ослобађање од сакупљања бодова КМЕ
Упутство за проверу и рекламацију бодова КМЕ

Огранак Војводина