Огранак Војводина

Огранак Војводина

Назив: Огранак Војводина
Територијала организација за управне округе: Јужнобачки, Западнобачки, Севернобачки, Јужнобанатски, Средњебанатски, Севернобанатски и Сремски
Седиште: Нови Сад
Адреса: Јеврејска 2/ I спрат, 21000 Нови Сад

Телефон: 021 - 452154
Факс: 021 - 452130
Е-маил: kmszts.ovo@gmail.com; ogranakvojvodina@mts.rs

Стручна служба Огранка Војводина ради са члановима сваког радног дана од 8:00-16:00 часова.

Текући рачун: 160-931415-13

Славен Кључар

Славен Кључар – председник ИО огранка Војводина

е-mail: ogranak_vojvodina@kmszts.org.rs

Рођен 1964. године у Оџацима. Средњу медицинску школу, смер медицински техничар, завршава у Панчеву. Вишу медицинску школу је завршио у Земуну, смер Виши радиолошки техничар.

Високу школу струковних студија, смер струковни медицински радиолог завршава на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну а затим и Специјалистичке студије, област Савремене дијагностичке технике у радиологији на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну.

Од 1986. године је стално запослен на Институту за кардиоваскуларне болести Војводине у Сремској Каменици. Обавља послове главног струковног радиолога Института за кардиоваскуларне болести Војводине у Служби интервентне кардиологије - катетеризационе лабораторије срце.

Од 2016. године обавља послове у Управи Института за кардиоваскуларне болести болести Војводине.

Учествовао као аутор и коаутор у више стручних радова и пројеката из области Интервентне кардиологије.


ИЗВРШНИ ОДБОР ОГРАНКА ВОЈВОДИНА

Славен Кључар (Јужнобачки) - председник

Бранка Бајић (Западнобачки)

Љиљана Цвијић (Севернобачки)

Андријана Сантовац (Средњебанатски)

Милена Ђондовић (Јужнобанатски)

Боса Перкучин (Севернобанатски)

Светозар Живић (Сремски)