Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 2.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК БЕОГРАД Б Е О Г Р А Д УЛИЦА ПАЛМОТИЋЕВА БР. 16/А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Београд Седиште: Београд, Улица Палмотићева бр.16/А ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 2. Март 2014.…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 3.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК ВОЈВОДИНА Н О В И С А Д УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 50/ 1. спрат/ стан бр. 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Војводина Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 50 / 1.спрат/ стан бр. 1 ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА –…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 1.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ Б Е О Г Р А Д УЛИЦА ПИЛОТА МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР. 5-г КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Централа Седиште: Београд, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 1.…

ЈП – Лаптоп

НАРУЧИЛАЦ: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Б е о г р а д Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г Тел./факс: 011-2561-030 Број јавне набавке: 2/12 Датум: 21.03.2012. год. П О З И В за достављање понуде компјутерске опреме – лап топ рачунара за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије у 2012. г.…

Позив за достављање понуде за пружањe услуга саветника за осигурање

НАРУЧИЛАЦ Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије Б е о г р а д Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г Тел./факс: 011-2561-030 Број јавне набавке: 20/12 Датум: 05.03.2012. год. П О З И В за достављање понуде за пружањe услуга саветника за осигурање чланова Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије за ризик који…

Оглас – канцеларијски намештај

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, из Београда, са седиштем у Улици Ул. Пилота Михајла Петровића бр. 5-Г, објављује дана 5.5.2011. г. О Г Л А С КМСЗТС оглашава потребу за пружање услуга израде канцеларијског намештаја – ормана и столова и израде и монтажа хармоника врата у новом седишту КМСЗТС у сутерену пословног објекта,…