Писмо директорима здравствених установа о спроведеним изборима у КМСЗТС- јул 2010

Поштованe колегинице и колеге, Са задовољством Вас обавештавам, да је Комора медицинских сестара издравствених техничара Србије, у законом предвиђеном року спровелаизборе за делегате КМСЗТС и одржала Конститутивну седницу Скупштинекао и Прву редовну седницу Скупштине КМСЗТС у новом сазиву. Избори за делегате Скупштине Коморе медицинских сестара и здравственихтехничара Србије, одржани су 11.07.2010.године на територији целе РепубликеСрбије…

Први избори за медицинске сестре и техничаре – изазови и искуства

Наоружани искуством са избора за делегате Скупштине Лекарске коморе Србије, ЦеСИД-ови посматрачи су, у недељу 11. јула, учествовали у посматрању избора организованих за Комору медицинских сестара и здравствених техничара Србије. Избори су организовани на 92 бирачка места на територији целе Републике Србије, укључујући и четири места на Косову и Метохији где су, и поред отежаних…

Одлука о акредитацији Програма КЕ – април 2010

На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'' 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009.године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02) у априлском…