Материјал за XII седницу скупштине КМСЗТС

Записник са XI Седнице Скупштине КМСЗТС
Предлог Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС

Извештаји

Извештај о раду КМСЗТС за 2009.год
Извештај о раду Управног одбора КМСЗТС за период мај/децембар 2009.год
Извештај о раду Надзорног одбора за период мај/децембар 2009.год
Извештај о раду дисциплинског тужиоца и заменика дисциплинског тужиоца за 2009.год
Извештај о раду представника КМСЗТС у Здравственом савету Србије за 2009.год
Извештај о раду стручно-профилског Одбора медицинских сестара за 2009.год
Извештај о раду стручно-профилског Одбора зубних техничара за 2009.год
Извештај о раду стручно-профилског Одбора фармацеутских техничара за 2009.год
Извештај о раду стручно-профилског Одбора физиотерапеута и радних терапеута за 2009.год
Извештај о раду стручно-профилског Одбора санитарних техничара за 2009.год
Извештај о раду стручно-профилског Одбора лабораторијских техничара за 2009.год
Извештај о раду стручно-профилског Одбора дијететичара – нутрициониста за 2009.год
Извештај о раду Одбора за образовање за 2009.год
Извештај о раду Огранка Београд за 2009.год
Извештај о раду Огранка Ужице за 2009.год
Извештај о раду Огранка Војводина за 2009.год
Извештај о раду Огранка Косово и Метохија за 2009.год
Извештај о раду Огранка Крагујевац јул/децембар 2009.год
Извештај о раду Огранка Ниш – јул/децембар 2009.год

Планови рада за 2010. годину

План рада КМСЗТС
План рада Скупштине КМСЗТС
План рада Скупштине КМСЗТС 2010
План рада Надзорног одбора 2010
Финансијски план КМСЗТС 2010
Огранак Београд 2010
Огранак Ниш 2010
Огранак Крагујевац 2010
Огранак Војводина 2010
Огранак Ужице 2010
Огранак Kосово и Метохија 2010