Извештај о радној посети представника Огранка Војводина КМСЗТС Сегедину: 20–21. 1. 2011. године

Посета Сегединском факултету – Високој и вишој мед. школи

Састанку су присуствовали декан факултета др Барнаи Марија са сарадницима и наша делегација

Тема састанка:

План и програм школовања сестара у Мађарској

Сарадња са Комором – огранак Војводина у заједничком наступу и приступу европским фондовима кроз пројекте.

Кратак опис школовања сестара у Мађарској:

Након завршене гимназије ( са већ одабраним предметима-изборним, а то су углавном биологија , матерњи иезик и историја) уписују се на предходно поменути факултет и школовање траје 3 или 4 године. Са 4 године добијају академско образовање и могу даље уписивати постдипломске студије што са трогодишњим образовањем није случај.
Тренутно воде преговоре са Министарство просвете како би омогућили заврше трогодишње студије да могу да наставе четврту годину.
Значајно је истаћи да је реформа школовања почела пре 20 година и да је факултет у Сегедину најстарија таква институција у земљи.
Након четворогодишњих студија могу уписати специјализације у трајању од 3 семестра и наравно могу докторирати.
Предавачи на факултету су све сестре осим једног лекара.

Важно је истаћи да је ШКОЛОВАЊЕ БЕСПЛАТНО и да је омогућено студирање уз рад (1 недеља у месецу је обавезна за вежбе и консултације са предавачима) За 4 године студирања установа омогућава 2 године грејс период)
Разлика у плати између дипломираних сестара ионих са 3 године је око 150 еура
Постдиплпмске студије уписују у Дебрецену.
Око 70% сестара ради са завршеном трогодишњом школом, 20% са факултетом и 10% завршавају мастер
Мађарска у свом здравственом систему има око 96 000 сестара.

21.1.2011. одржан је састанак са председником Регионалне Коморе сестара и техничара.

Комора нема поверене надлежности издавања лиценци, јер то ради посебна Агенција при Министарству здравља.
Мађарска Комора углавном се бави континуираном едукацијом Поред тога,представници Коморе учествују у планирану мед кадрова и у решавању потреба везаним за школовање.

Укупан број бодова за 5 година, колики је временски период обнављања лиценци, износи 100, што значи да годишње скупљају по 20 бодова, али важно је напоменути да им се 15 признаје из свакодневног рада, што је значајна олакшица.

Представници Коморе И Сегединског факултета су заинтересовани за сарадњу са КМСЗТС те следи узвратна посета Новом Саду у наредним месецима где се очекује учешће представника Покрајинске администрације, представника Факултета здравствене неге, представника државних и приватних средњих мед.школа

Напомена: поред делегације Огранка Војводина састанцима је присуствовала и делегација СЗРВ

Подносилац извештаја
Ранка Јешић

Нови Сад
22.1.2011.год