Надзорни одбор 2010-2014

1. Катица Јовановић, из Огранка Београд,
2. Драгица Миленковић, из Огранка Крагујевац,
3. Мића Станковић, из Огранка Ниш,
4. Филиповић Зоран, из Огранка Ужице,
5. Зоран Живић, из Огранка Косово и Метохија,
6. Добрила Пешаљ, из Огранка Војводина

ЗА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије бира се Мића Станковић, делегат из Огранка Ниш.