Информације о подели ИД картица члановима КМСЗТС

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије је за своје чланове израдила идентификационе картице .

Огранак Војводина је преузео обавезу да за чланове уписане у Именик Огранка Војводина исте распореди по здравственим установама и дистрибуира их главним сестрама – техничарима, односно на адресе здравствених установа приватне праксе.

Истовремено, обавештавамо Вас да ће након набавке електронских читача ИД картица сваки члан КМСЗТС бити у обавези да своју картицу носи са собом на акредитоване скупове КМЕ а због електронског пријављивања на едукацијама.

До сада чланови УО и ИО КМСЗТС Огранка Војводина уручили су ИД картице главним сестрама-техничарима за запослене у следећим здравственим установама: Општа болница и Дом здравља Сента, Дом здравља Ада, Дом здравља Чока, Дом здравља Шид и Стара Пазова, свих Института у Сремској Каменици, Клиничког центра Војводина, ИЗЗДиО Војводине, Дома здравља у Беочину, Дома здравља Нови Сад као и већег дела Суботице.

Залагaњем Ваших представника из Западно бачког округа разврстане су картице и биће уручене највећем броју здравствених радника Сомбора, Оџака и Апатина и Куле.

Овим путем желимо да Вас замолимо за разумевање пошто због обимности овог процеса није могуће свима у исто време доставити ИД картицу. У процес разврставања и дистрибуције поред стручне службе огранка укључен је и значајан број чланова КМСЗТС из Огранка Војводина, те ће свакако подела бити извршена благовремено.