Састанак делегата Скупштине КМСЗТС из Огранка Војводина – 16. 12. 2010. године

Делегати Скупштине КМСЗТС из Огранка Војводина одржали су радни састанак дана 16.12.2010. године у конференцијској сали центра „Елит” у Новом Саду, са почетком у 13.00 часова.

Теме скупа биле су:

  • Извештај о раду и финансијски извештај Огранка Војводина КМСЗТС за првих десет месеци текуће године
  • План рада и предлог финансијског плана Огранка Војводина и КМСЗТС за 2011. годину
  • Предлог Правилника о раду Фонда узајамне помоћи КМСЗТС

Присутни делегати су активно учествовали у раду скупа и у својим излагањима поставили значајан број питања којима су се трудили да пренесу мишљења и реше непознанице здравствених радника из својих управних округа. Изречен је и велики број сугестија а усвојени су и ставови Огранка Војводина КМСЗТС за даљи рад у складу са чланом 8. и 10. Статута КМСЗТС.

Овом састанку је поред представника коморе из Огранка Војводина присуствовао и Директор КМСЗТС. Он је у осврту на рад коморе у предходном периоду објаснио да ће КМСЗТС предузети одређене мере да превазиђе застој у издавању лиценци евидентан у текућој години, а настао из техничких разлога у сарадњи са ЗИН-ом.

Делегати Огранка Војводине КМСЗТС су највећи број питања и сугестија изнели на тему континуиране едукације, тачније на члан 8. Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима коморе здравствених радника. Примедбе су се односиле на број бодова потребних за обнављање лиценце , пошто је једногласно закључено да је 168 бодова, тачније 24 на годишњем нивоу, велика разлика у односу на сродне коморе из окружења. Класификација бодова на бодове стечене кроз интерну и екстерну едукацију, по мишљењу присутних такође компликује процес КМЕ, те је Директору КМСЗТС као представнику ове институције у сарадњи са органима релевантним за измену предметног правилника, сугерисано да КМСЗТС као најбројнија комора здравствених радника РС треба да утиче на измене Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима коморе здравствених радника.

Председница ИО Огранка Војводина упознала је присутне да је Извршни одбор Огранка Војводина сходно одлуци Управног одбора КМСЗТС од 03.12.2010. године одобрио пренос средстава у износу од 400.000,00 динара са текућег рачуна Огранка Војводина КМСЗТС на текући рачун КМСЗТС – Фонда узајамне помоћи као једнократну помоћ пострадалима у земљотресу у Краљеву.

Састанак је завршен у 15.30 часова.