Едукација

2012

Програм КЕ 2011 – Савеза удружења здравствених радника Србије

2011

Програм КЕ 2011 – Савеза удружења здравствених радника Србије

2010

Програм КЕ 2010 – Удружење лабораторијских техничара и технолога Србије
Програм КЕ 2010 – Удружење медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије
Програм КЕ 2010 – Медицински факултет Ниш, Центар за континуирану едукацију
Програм КЕ 2010 – Савеза удружења здравствених радника Србије
Програм семинара КБЦ Звездара за 2010
План стручних активности Друштва радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине за 2010