Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 3

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНАК НИШ Н И Ш Улица Душанова број 52-76 (П.У.Ц. „Душанов базар“ Објекат Пирамида, I спрат, објекат 104) ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНКА НИШ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА…

Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 2

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНАК ВОЈВОДИНА Н О В И С А Д Улица Железничка бр. 50/ 1. спрат/ стан бр. 1 ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – БЕЗОЛОВНОГ МОТОРНОГ БЕНЗИНА БМБ 95 НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ОГРАНКА ВОЈВОДИНА ЈАВНА НАБАКА…

Јавна набавка бр. 1.2.7./2014 – Партија 1

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ЦЕНТРАЛА Б Е О Г Р А Д Улица Пилота Михајла Петровића број 5-Г ЈАВНА НАБАВКА – ГОРИВА – ЕВРО ДИЗЕЛА НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА КОМОРЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ – ЦЕНТРАЛЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.2.7./2014 – Партија…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 7.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК КОСОВО И МЕТОХИЈА К О С О В С К А М И Т Р О В И Ц А УЛИЦА БОЛНИЧКИ КРУГ ББ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Косово и Mетохија Седиште: Косовска Митровица, Улица Болнички круг ББ ЈАВНА…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 6.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК УЖИЦЕ У Ж И Ц Е УЛИЦА МЕТОХИЈСКА БР. 12 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Ужице Седиште: Ужице, Улица Метохијска бр. 12 ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 6. Март 2014. године…

Писмо директора РФЗО Комори – 7. 3. 2014.

Komori medicinskih sestara i tehničara Srbije Poštovani, obraćamo Vam se sa željom da uspostavimo bližu saradnju sa vašom Komorom i zajedno sa svim zdravstvenim radnicima gradimo bolji i efikasniji zdravstveni sistem uz želju da čujemo ideje, predloge, kritike, inicijative. Prosledjujemo Vam u attachu: Pismo poziva svim zdravstvenim radnicima na stalnu komunikaciju sa Republičkim fondom Izveštaj…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 5.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК КРАГУЈЕВАЦ К Р А Г У Ј Е В А Ц УЛИЦА ГРАДА СИРЕНА БР. 2-А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Крагујевац Седиште: Крагујевац, Улица Града Сирена бр. 2-а ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 4.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК НИШ Н И Ш УЛИЦА ДУШАНОВА БР. 52-76 (П.У.Ц. „Душанов базар” Објекат Пирамида, I спрат, локал бр. 104) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Ниш Седиште: Ниш, Улица Душанова бр. 52-76 (П.У.Ц. ''Душанов базар'' Објекат Пирамида, I спрат, локал бр. 104)…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 2.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК БЕОГРАД Б Е О Г Р А Д УЛИЦА ПАЛМОТИЋЕВА БР. 16/А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Београд Седиште: Београд, Улица Палмотићева бр.16/А ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 2. Март 2014.…

Одлука о акредитацији програма КЕ март 2014

На основу члана 154. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (''Сл. Гласник РС'', број 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11) Здравствени савет Србије је донео О Д Л У К У о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и…