Писмо директора РФЗО Комори – 7. 3. 2014.

Komori medicinskih sestara i tehničara Srbije

Poštovani,

obraćamo Vam se sa željom da uspostavimo bližu saradnju sa vašom Komorom i zajedno sa svim zdravstvenim radnicima gradimo bolji i efikasniji zdravstveni sistem uz želju da čujemo ideje, predloge, kritike, inicijative.

Prosledjujemo Vam u attachu:

  1. Pismo poziva svim zdravstvenim radnicima na stalnu komunikaciju sa Republičkim fondom
  2. Izveštaj za sve zdravstvene radnike šta je RFZO učinio u prethodnoj godini sa Planom rada za 2014. godinu

Molili bismo Vas da vaši članovi dobiju ove dokumente I naš iskren poziv za saradnju sa RFZO-om. Svima odmah upućujemo na uvid naš detaljan Izveštaj o radu i Plan rada za ovu godinu . Predlozi i kritike struke uvek su dobrodošli.

Srdačno vas pozdravljaju
Direktor RFZO-a, Prof dr Momčilo Babić
i Aleksandra Gazivoda