Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 3.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ОГРАНАК ВОЈВОДИНА Н О В И С А Д УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 50/ 1. спрат/ стан бр. 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Војводина Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 50 / 1.спрат/ стан бр. 1 ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА –…

Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 1.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ Б Е О Г Р А Д УЛИЦА ПИЛОТА МИХАЈЛА ПЕТРОВИЋА БР. 5-г КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Централа Седиште: Београд, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 1.…