Јавна набавка бр. 1.1.3./2014 – Партија 3.

КОМОРА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА И ЗДРАВСТВЕНИХ ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ
ОГРАНАК ВОЈВОДИНА
Н О В И С А Д
УЛИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА БР. 50/ 1. спрат/ стан бр. 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Војводина
Седиште: Нови Сад, Улица Железничка бр. 50 / 1.спрат/ стан бр. 1

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – канцеларијског материјала
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1.1.3./2014, партија 3.

Март 2014. године

преузмите конкурсну документацију…

измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку канцеларијског материјала бр. 1.1.3. партија 3