Оглас – канцеларијски намештај

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, из Београда, са седиштем у Улици Ул. Пилота Михајла Петровића бр. 5-Г, објављује дана 5.5.2011. г.

О Г Л А С

КМСЗТС оглашава потребу за пружање услуга израде канцеларијског намештаја – ормана и столова и израде и монтажа хармоника врата у новом седишту КМСЗТС у сутерену пословног објекта, у ул. Пилота Михаила Петровића бр. 5-Г, у Београду, те је потребно је да доставите понуду, са ценом услуга, без и са ПДВ-ом, и то за следеће услуге:

 1. Израда ормана:
  • Димензија 182 x 100 x 40 – 3 комада
  • Димензија 182 x 87 x 40 – 5 комада
  • Димензија 182 x 92 x 40 – 5 комада
  • Димензија 113 x 100 x 40 – 3 комада
  • Димензија 113 x 87 x 40 – 5 комада
  • Димензија 74 x 92 x 40 – 5 комада
 1. Израда столова:
  • Димензија 130 x 70 x 80 – 14 комада
 1. Израда и монтажа хармоника врата димензија 430 x 290.

Рок за подношење понуда је 10. мај 2011. године, до 13.00 часова, поштом на адресу КМСЗТС, Ул. Пилота Михајла Петровића бр. 5-Г, Београд, факсом на број: 011/2561-030 или електронским путем на е-маил: office@kmszts.org.rs

Директор КМСЗТС
Драган Шашић, с.р.