Председник скупштине 2010-2014

ТАЊА РАКИЋ Датум рођења :10.02.1959.год. – Ваљево Образовање: Основна школа „Нада Пурић“ , Ваљево, Средња медицинска школа „Др Миша Пантић“, Ваљево, Виша медицинска школа у Београду,Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Дипломске академске студије из здравствене политике и менаџмента- Мастер, Медицински факултет Универзитета у Београду Звање: Виша медицинска сестра, Дипломирани специјални педагог,…

ДРАГАН ШАШИЋ

ДРАГАН ШАШИЋ, рођен 23.10.1964.год у Лесковцу. Средњу медицинску школу завршио у Лесковцу 1982.год. а дипломирао на Вишој медицинској школи 1992.год. на смеру виша медицнска сестра-техничар. Дипломирао на Високој струковној школи здравствене струке „Милутин Миланковић“ у Београду 2009. год. на смеру Високи струковни техничар. Радни стаж почиње у ЗЦ Лесковац 1987.године на одељењима хирургије, Диспанзера за…

Помоћ Краљеву

Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије донела је Одлуку, дана 23.12.2010.године о додели новчаних средства намењених за једнократну помоћ, члановима КМСЗТС који су претрпели штету у земљотресу 2010.године, на подручју града Краљева. Средства у износу од 1,5 милиона динара уручио је директор КМСЗТС, Драган Шашић са делегацијом Коморе, 23.03.2011. године у просторијама ЗЦ…

План рада профилског пододбора примарне здравствене заштите

Planom rada profilskog pododbora primarne zdravstvene zaštite , predviđeno je da se kolegama sa teritorije Kosova ponudi pomoć u vidu bolje dostupnosti stručnih informacija i mogućnosti praćenja najnovijih stavova iz oblasti primarne zdravstvene zaštite kao i sticanja veština u poslovima koje obavljaju medicinske sestre i tehničari. Predviđeno je da se u toku godine održe tri…

Скупштина коморе 04.04.2011.

Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, одржана је 4.априла 2011.године у 12 часова у сали општине Нови Београд. На седници је усвојен извештај о финансијском пословању КМСЗСТ за 2010.годину и ребаланс буџета за 2011. годину, као и извештај Одбора ФУП-а Коморе о доношењу одлука о додели финансијских…

Оглас – молерски радови

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, из Београда, са седиштем у Улици Добрачина бр. 3/II-6 објављује дана 15.4.2011. г. О Г Л А С КМСЗТС оглашава потребу за пружање услуга молерских радова које ће се извршити у досадашњем седишту КМСЗТС пословном простору - стану број 6, на II спрату у ул. Добрачина бр. 3,…

Оглас за пресељење пословног простора централе КМСЗТС

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, из Београда, са седиштем у Улици Добрачина бр. 3/II-6 објављује дана 10.4.2011. г. О Г Л А С За потребе пресељења пословног простора Централе КМСЗТС, у периоду од 28. до 29 априла 2011. године, и то пресељење целокупног канцеларијског намештаја, комплетне техничке опреме, као и целокупне архивске грађе…