Оглас за пресељење пословног простора централе КМСЗТС

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, из Београда, са седиштем у Улици Добрачина бр. 3/II-6 објављује дана 10.4.2011. г.

О Г Л А С

За потребе пресељења пословног простора Централе КМСЗТС, у периоду од 28. до 29 априла 2011. године, и то пресељење целокупног канцеларијског намештаја, комплетне техничке опреме, као и целокупне архивске грађе Централе Коморе, на основу Одлуке Скупштине КМСЗТС, од 4.4.2010. г., из садашњег седишта Централе КМСЗТС у Улици Добрачина бр. 3, у Београду у ново седиште Централе КМСЗТС у Улици Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, у Београду, потребно је да доставите понуду, са ценом услуга без и са ПДВ-ом, за следеће услуге:

1. Ангажовање камиона и комби возила,
2. Ангажовање професионалних радника за селидбу,
3. Заштита намештаја и пратеће опреме стреч и пуц-пуц фолијама, селотејпима, сунђерима, картонима,
4. Паковање ствари у транспортне кутије,
5. Комплетна демонтажа и монтажа канцеларијског намештаја и комплетне техничке опреме,
6. Преношење и заштита сервера.

Рок за подношење понуда је 21. април 2011. године, до 15.00 часова, поштом на адресу КМСЗТС Ул. Добрачина бр. 3/II-6, Београд, факсом на број: 011/26-22-455 или електронским путем на e-mail: office@kmszts.org.rs

Директор КМСЗТС
Драган Шашић, с. р.