ДРАГАН ШАШИЋ

директор-2011ДРАГАН ШАШИЋ, рођен 23.10.1964.год у Лесковцу.

Средњу медицинску школу завршио у Лесковцу 1982.год. а дипломирао на Вишој медицинској школи 1992.год. на смеру виша медицнска сестра-техничар. Дипломирао на Високој струковној школи здравствене струке „Милутин Миланковић“ у Београду 2009. год. на смеру Високи струковни техничар.

Радни стаж почиње у ЗЦ Лесковац 1987.године на одељењима хирургије, Диспанзера за здравствену заштиту деце и омладине, кућном лечењу, хитној помоћи, служби ургентне медицине, управи болнице и Управи ЗЦ Лесковац. У октобру 2006.год. изабран за Директора Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, а јула 2010.год. је реизабран на исту функцију. У августу месецу 2009. Године постављен је за сталног члана Одбора за образовање, едукацију и компетенције медицинских сестара и бабица ЕУ при ФЕПИ-у (Федерацији регулаторних тела медицнских сестара и бабица ЕУ, а решењем Министра здравља РС од 2010.год. члан је Одбора за планирање уписне политике високог образовања у РС.

Добитник је великог броја признања и награда Савеза здравствених радника Србије, почасни је члан Удружења приватних зубних техничара, као и многих профилских асоцијација.