Председник скупштине 2010-2014

ТАЊА РАКИЋ

Датум рођења :10.02.1959.год. – Ваљево

Образовање:
Основна школа „Нада Пурић“ , Ваљево, Средња медицинска школа „Др Миша Пантић“, Ваљево, Виша медицинска школа у Београду,Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Дипломске академске студије из здравствене политике и менаџмента- Мастер, Медицински факултет Универзитета у Београду

Звање:
Виша медицинска сестра, Дипломирани специјални педагог, Дипломирани здравствени политиколог

Радно искуство и кретање у служби:
Радни стаж започела 20.04.1979.год. на Првој хируршкој клиници Клиничког центра Србије, као медицинска сестра у Интезивној нези. После пет година постављена је за Главну сестру Интензивне неге. По отварању Ургентног центра 1987.год. ради у Центру за Ургентну хирургију:-1987 – 1989 –Главна сестра Хируршког пријема, -1989 – 1994 –Главна сестра Интен.неге ИХируршког одељења ЦУХ-а, -1994 – 2000 –Главна сестра и Хируршког одељења ЦУХ-а, -2000 – 2003 –Главна сестра Центра за Ургентну хирургију УЦ КЦС,-2003 – 2008 –Главна сестра Ургентног центра КЦС,- 2008 – главна сестра Клиничког центра Србије и Помоћник Директора Центра за научно-истраживачки рад, образовно-наставну делатност и људске ресурсе, -2000 – 2010–Стручни сарадник Више медицинске школе на предметима Ургентна медицинска помоћ и Здравствена нега.

У току свог радног стажа континуирано напредује у Служби и усавршава се, више учешћа на Стручним састанцима и Симпозијумима здравствених радника као учесник и предавач.