План рада профилског пододбора примарне здравствене заштите

Planom rada profilskog pododbora primarne zdravstvene zaštite , predviđeno je da se kolegama sa teritorije Kosova ponudi pomoć u vidu bolje dostupnosti stručnih informacija i mogućnosti praćenja najnovijih stavova iz oblasti primarne zdravstvene zaštite kao i sticanja veština u poslovima koje obavljaju medicinske sestre i tehničari.

Predviđeno je da se u toku godine održe tri akreditovana skupa koja bi pomogla kolegama da prikupe potreban broj bodova za licenciranje i omogućila da veći broj kolega sa Kosova učestvuje u stručnim skupovima.

Prvi takav skup je predviđen za 08.04.2011. gde bi kolege sa Kosova, dva predavanja u dva mesta na teritoriji Kim (Mitrovica i Gračanica), imale priliku da čuju akreditovani seminar Doma zdravlja Savski venac OBUKA ZA CELODNEVNO BAVLJENJE DETETOM dr Danijela Vukićević, subspecijalista fizikalne medicine i rehabilitacije i Snežana Malešev, viša medicinska sestra. Program akreditovan odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br.1153-02-1697/2010-02 od 18.05.2010. zbirna tabela/ kursa pod brojem D-1-1695/10. Predviđeni broj bodova za slušaoce/medicinske sestre je 6.

Pored akreditovanog seminara za koji je predviđeno da traje dva sata, predviđa se i sastanak sa glavnim sestrama Domova zdravlja i njihovih službi, patronaže, pedijatrije i ginekologije u trajanju od sat vremena kao operativni dogovor o daljoj saradnji i mogućnostima za bolje povezivanje.

Matična služba Gradtske opštine Savski venac će pripremiti materijal koji se deli parovima koji prijavljuju novorođeno dete na opštini Savski venac koji je nastao iz projekta Bebi na dar, koji su realizovali Gradtska opština Savski venac, Dom zdravlja Savski venac, Udruženje građana Perspektive uz medijsku podršku Agencije Vodič za roditelje.

Ovu aktivnost Komore medicinskih sestara i tehničara Srbije, mediski bi pratila Agencija Vodič za roditelje.

Predsednik profilskog pododbora
primarne zdravstvene zaštite
Snežana Malešev