Скупштина коморе 04.04.2011.

Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, одржана је 4.априла 2011.године у 12 часова у сали општине Нови Београд.

скупштина-кмсзтс-2011
Скупштина 2011

На седници је усвојен извештај о финансијском пословању КМСЗСТ за 2010.годину и ребаланс буџета за 2011. годину, као и извештај Одбора ФУП-а Коморе о доношењу одлука о додели финансијских средстава члановима КМСЗТС за штету насталу од земљотреса 2010.годину на подручју Краљева.

скупштина-кмсзтс-2011
Скупштина 2011

Делегати скупштине су констатовали оставку досадашњег председника НО КМСЗТС, Катице Јовановић и на предлог чланова надзорног одбора, верификовали избор новог председника НО Миће Станковића.

Такође, на седници је извештај поднела председник Комисије за избор и именовање КМСЗСТ, Љиљана Јовић -Мицковић о избору чланова Етичког одбора Коморе.

скупштина-кмсзтс-2011
Скупштина 2011

Делегатима је предочена и информација Ревизорске куће“ МДМ “ из Београда, о извршеној ревизији финансијских извештаја КМСЗСТ за 2008. и 2009. годину.

скупштина-кмсзтс-2011
Скупштина 2011

На Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, донета је одлука покретању иницијативе за измене и допуне Статута КМСЗТС и формирању Радне групе која ће радити на њима.