Закључци и препоруке са TAIEX радионице

Закључци и препоруке са TAIEX Радионице за хармонизацију система образовања за медицинске сестре и бабице у Србији... опширније...

Седница Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара – 10. 1. 2013.

Седма седница Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије била је заказана за 26.12.2012. године са почетком у 11 часова у сали општине Нови Београд. Са обзиром да је кворум за рад седнице био испуњен јер је било присутно 172 делегата Скупштине, седница је отпочела са радом. Пошто није усвојен предлог појединих делегата Огранака…

Јавни позив ЗСС за акредитацију програма континуиране едукације

Здравствени савет Србије расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за акредитацију програма континуиране едукације Сви заинтересовани субјекти који могу спроводити поступак континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) здравствених радника и здравствених сарадника према Правилнику о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике (''Службени Гласник РС'', бр. 2/11) треба да доставе поштом своје предлоге…