Седница Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара – 10. 1. 2013.

Седма седница Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије била је заказана за 26.12.2012. године са почетком у 11 часова у сали општине Нови Београд. Са обзиром да је кворум за рад седнице био испуњен јер је било присутно 172 делегата Скупштине, седница је отпочела са радом.

Пошто није усвојен предлог појединих делегата Огранака Војводине, Београда и једног делегата Огранка Ужице да се са дневног реда скине прва тачка, разматрање и усвајање Финансијског план КМСЗТС за 2013. годину, као и плана јавних набавки за 2013. и Плана рада КМСЗТС за 2013.годину, нарушен је кворум рада Скупштине, напуштањем седнице од стране ових делегата и сходно Пословнику о раду, седница је прекинута а наставак је заказан за 10.01.2013. године.

Наставак 7. редовне седнице Скупштине Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије одржан је 10. јануара 2013.године у Крушевцу са почетком у 12 часова.

Седници је присуствовало 133 делегата из свих шест Огранака КМСЗТС, и након усвајања дневног реда у целини, разматран је и потом усвојен (са 127 гласова) Финансијски план КМСЗТС за 2013. годину, План јавних набавки за 2013. и План рада КМСЗТС за 2013.годину.

Такође, делегати Скупштине разматрали су и усвојили Правилник о материјално-финансијском пословању КМСЗСТС ( уз 2 предложена амандмана).

Усвојен је и Предлог за измене допуне Правилника ФУП чланова КМСЗТС, као и Правилник о употреби печата КМСЗТС.

У дневни ред је уврштен предлог Радмиле Јазић, која је дала информације о раду Радне групе ЗСС за акредитацији програма КМЕ. Делегати су након дискусије донели Закључак да се пружи подршка Радној групи ЗСС која ради на акредитацији програма КМЕ за медицинске сестре и здравствене техничаре и да је њихова самосталност у раду од изузетног значаја за струку.

На иницијативу појединих делегата усвојена је предлог да стручна служба уради анализу присутности делегата на седницама скупштине и да се у складу са тим поступи према одредбама Аката Коморе.

Директор КМСЗТС Драган Шашић је известио присутне делегате о активностима везаним за измену Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности, којим се омогућава признавање струковног и специјалистичког образовања за медициске сестре и здравствене техничаре, као и признавање дипломског образовања за профил мед. сестара.