Закључци и препоруке са TAIEX радионице

Закључци и препоруке са TAIEX Радионице за хармонизацију система образовања за медицинске сестре и бабице у Србији…

опширније…