Управни одбор 2010-2014

Љубица Мишић рођена 1958.год. у Раброву.

Средњу медицинску школу завршила 1977 . год. у Пожаревцу, где је као одличан ђак ослобођена полагања завршног испита поневши са собом много признања и диплома.Одмах по завршетку школе започиње са радом у Дому Здравља Кучево ,на пословима медицинске сестре у превијалишту.Као младу , стручну сестру установа је шаље у Смедерево на школовање за организацију рада где и остаје . У ЗЦ „Свети Лука Смедерево долази да ради 1979. године на послововима медицинске сестре на дијализи . 1990. године постављена за главну сестру дијализе где се и данас налази.

У току свог рада своје теоријско и практично знање обогаћивала је кроз разне стручне састанке, семинаре, симпозијуме, курсеве, школе дијализе, конгресе пројекте министарства, како у земљи тако и у иностранству: 2004 год Италија.Написала је више стручних радова , неки и публиковани у сестринским часописима, а неки награђивани .

У својој кући као и служби била је члан тима у едукацији приправника као и учесник и аутор у изради одређених процедура за рад сестара .

У 2008. год. своје знање из нефрологије еволуирала уз помоћ ЕДТА /ЕРЦА зашта поседује и цертификат.

Активан члан у многим сестринским асоцијацијама, Од 2006 до 2о10 била је председник УМСТ Подунавског округа. У том периоду била је организатор више стручних скупова са различитим темама из области сестринства који су били доста посећени и запажени. Члан је европског удружења нефролошких сестара.

За свој рад и залагање више пута похваљивана и награђивана и то 2004. год. проглашена од стране колегијума директора ЗЦ „Свети Лука Смедерево за најбољу главну сестру. Награђена 2006 од стране СЛД и 2009 од стране УМС и Бабица Србије.
Испред Подунавског Округа делегат КМСЗТС и члан Извршног Одбора ОГРАНКА КРАГУЈЕВАЦ у периоду од 2006- до 2010. год. На поновним изборим за КМСЗТС у 2010.год. изабрана за члана Скупштине , а 30. 08 2010. год изабрана за председника Управног одбора КМСЗТС Србије.

Изабрани чланови Управног одбора КМСЗТС Србије:

1. Драгица Милутиновић, из Огранка Београд,
2. Верица Трубајић, из Огранка Београд,
3. Јасминка Церовић, из Огранка Београд,
4. Милина Павловић-Михајлов, из Огранка Београд,
5. Драгослав Итов, из Огранка Београд,
6. Татјана Дробњак, из Огранка Крагујевац,
7. Драган Стојковић, из Огранка Крагујевац,
8. Љубица Мишић, из Огранка Крагујевац, председник
9. Живојин Павловић, из Огранка Ниш,
10. Братислав Жижић, из Огранка Ниш,
11. Владица Срећковић, из Огранка Ниш,
12. Тодић Горан, из Огранка Ужице, заменик председника УО
13. Филиповић Славица, из Огранка Ужице,
14. Радомир Митић, из Огранка Косово и Метохија,
15. Деса Ракић, из Огранка Војводина,
16. Предраг Радић, из Огранка Војводина,
17. Јела Стевић, из Огранка Војводина,
18. Јованка Ралић, из Огранка Војводина,
19. Мирјана Васић, из Огранка Војводина.