Одлука о образовању РСК за здравствену негу

На основу члана 158. Закона о здравственој заштити, Министар здравља је донео одлуку о образовању Републичке стручне комисије за здравствену негу у саставу:

 1. за председника: др Дубравка Шарановић Рацић, Министарство здравља
 2. за заменика председника: Вулић Ева, ОБ Сомбор
 3. за секретара: Зорка Зеба, Институт за јавно здравље Србије „др Милан Јовановић Батут”

за чланове:

 • Милијана Матијевић, КЦ Србије-Клиника за неурологију
 • Надежда Јањић, КБЦ “ Бежанијска Коса“ Београд
 • Оливера Ботић, КЦ Војводина-Клиника за гинекологију и акушество
 • Влаинка Самарџић , КЦ Крагујевац- Институт за онкологију
 • Соњица Јовановић , КЦ Ниш
 • Зорица Зуровац, КБЦ „Звездара“ Београд
 • Весна Маринковић , ЗЦ Косовска Митровица
 • Радмила Нешић, Дом здравља Врачар
 • Зденка Трифуновић , Дом здравља Пећинци
 • Јасмина Ћојбашић , ОБ Панчево
 • Иванка Аџић , КЦ Србије
 • мр Снежана Бошковић , виши предавач Високе здравствене школе струковних студија Београд
 • Верица Миловановић , ВМА Београд
 • Дијана Оташевић , КБЦ „Звездара“ Београд
 • Гордана Драгошев , КЦ Ниш –
 • Златко Вујин , Институт за ментално здравље
 • Каитовић Милица , Дом здравља Лозница

РСК за здравствену негу има задатак да :

 • изради предлог Националне стратегије за здравствену негу и да је усагласи са Европском стратегијом за здравствену негу.
 • сачини стандарде здравствене неге
 • сачини предлоге водича добре клиничке праксе у области здравствене неге
 • ради на планирању развоја , јачања и унапређења квалитета рада и услуга у области здравствене неге
 • учествује у планирању садржаја, организацији и евалуацији програма континуиране медицинске едукације медицинских сестара/техничара
 • учествује у процесу доношења и иновирања законске регулативе у овој области
 • учествује у раду посебних радних група и комисија Министарства здравља из области здравствене неге РСК за здравствену негу ради при Министарству здравља РСК за здравствену негу је дужна да донесе Пословник о раду којим се утврђује начин рада и доношења одлука. У раду Комисије за одређена питања могу се ангажовати стручњаци из различитих области, односно образовати подкомисије.

Даном доношења овог решења ПРЕСТАЈЕ да важи Решење о формирању Посебне радне групе за здравствену негу , 119-01-29/2009-02 од 29.01.2009. године.

РСК за здравствену негу почиње са радом од дана потписивања и уручивања Решења о образовању