Извештај са састанка главних сестара здравствених установа са територије АП Војводина у КМСЗТС – 20. 4. 2011. год.

Дана 20.04.2011. године (среда) са почетком у 13,00 часова у малој сали Позоришта младих у Новом Саду, Председница Извршног одбора, чланови Извршног и Управног одбора из Огранка Војводина КМСЗТС одржали су састанак са главним сестрама и особама задуженим за организацију и праћење континуиране едукације у здравственим установама.

Овом приликом представници Огранка Војводина КМСЗТС присутне су упознали са актуелностима по следећем дневном реду:

  1. Информације о покретању иницијативе о изменама и допунама Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствне раднике и здравствене сараднике
  2. Информације о покретању иницијативе о изменама и допунама Правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима Комора здравствених радника
  3. Начин подношења захтева и критеријуми за доделу финансијских средстава за спровођење континуиране медицинске едукације по Правилнику Фонда узајамне помоћи КМСЗТС
  4. Начин подношења захтева и критеријуми за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова КМСЗТС по Правилнику Фонда узајамне помоћи КМСЗТС
  5. Договор о успостављању редовне сарадње Ваше установе и Огранка Војводина КМСЗТС у делу одјаве чланова КМСЗТС по прекиду радног односа (пензија, смрт, раскид уговора о раду) и контроле редовног измирења чланарине КМСЗТС
  6. Информације о начину уноса бодова чланова Огранка Војводина стечених у лиценцној години у информациону базу података КМСЗТС

Састанку је присуствовало око 140 здравствених радника из готово свих буџетских установа са територије АП Војводине, што представља потврду заинтересованости здравствених радника за праћењем нових тенденција присутних у раду а у циљу унапређења професије.