Одлука о акредитацији Програма КЕ – децембар 2009

На основу члана 154. ст. 2. т.6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“ 107/05) Здравствени савет Републике Србије је донео

 

О Д Л У К У
(бр: 153-02-371/2010-02 од 19.02.2010.године)

о акредитацији програма континуиране едукације (КЕ) приспелих на основу јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета и у средствима јавног информисања 4.12.2009. године (број одлуке: 153-02-2112/2009-02)

 

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, којечинеприлог ове одлуке (документи под називом: „Zbirna tabela КЕ LEKARSKE KOMORE JANUAR 2010.xls“, „Zbirna tabela КЕ KOMORE BIOHEMICARA JANUAR2010.xls“, „Zbirna tabela КЕ STOMATOLOSKE KOMORE JANUAR 2010.xls“ „Zbirna tabela КЕ KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNICARA JANUAR2010.xls“ „Zbirna tabela КЕ FARMACEUTSKE KOMORE JANUAR 2010.xls“). Одлука јеобјављена и на интернет страници Здравственог савета Републике Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табеламаоцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 19.02.2011. године.

Организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да до 05.03.2010.године доставе надлежним коморама програм КЕ (сатница, теме и предавачи) уколико то нису учинили при пријави КЕ.

Такође, организатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте надлежну комору о тачном термину одржавања едукације најмање три недеље раније, као и да по обављеној едукацији доставенадлежној комори извештај, који ће садржати број полазника, резултат провере знања полазника и резултат евалуације квалитета едукације од стране полазника.

Пратећи документ: ТАБЕЛА АКРЕДИТОВАНИХ ПРОГРАМА КЕ (преузмите)

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др. Драган Делић

Председник радне групе за акредитацију програма КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић