Надзорни одбор КМСЗТС 2014-2018

1. Драгица Милутиновић, из Огранка Београд, заменик председника
2. Љиљана Шпишак, из Огранка Војводина
3. Братислав Жижић, из Огранка Ниш, председник
4. Селма Тутић, из Огранка Крагујевац
5. Лазар Новаковић, из Огранка Ужице
6. Владица Симић, из Огранка Косово и Метохија.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије изабран је Братислав Жижић, делегат из Огранка Ниш.