Јавне набавке мале вредности услуга – адвокатских услуга бр. 1.2.2./2015 Партија 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Наручилац: Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије
Седиште: Београд, Улица Пилота Михајла Петровића бр. 5-г
ЈАВНА НАБАВКА – услуга – адвокатске услуге
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА
бр. 1.2.2./2015 Партија 1

ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА- АДВОКАТСКИХ УСЛУГА
БР. 1.2.2./2015 Партија 1

преузмите КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ
преузмите ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ