Процес и поступак релиценцирања – Огранак Ниш

Имајући у виду да је 2015 година, година почетка релиценцирања Огранак Ниш настоји што бољем информисању свог чланства. Сходно томе Председник ИО КМСЗТС – Огранак Ниш Весна Јоцић и чланови Извршног одбора настоје да информишу своје колеге о предстојећем процесу релиценцирања.

У циљу боље информисаности чланства и решеавању проблема и недоумица Председник ИО КМСЗТС Огранка Ниш је од почетка 2015. године одржала неколико састанака са главним и одговорним сестрама здравствених установа. Одржани су састанци у Дому Здравља Бољевац, Здравственом центру Књажевац, Општој болници Крушевац, Дому Здравља Крушевац где су присуствовале и главне сестре осталих Домова Здравља Расинског округа, у Здравственом центру Врање, Здравственом центру Сурдулица.

Главна тема састанака била је процес релиценцирања, начин подношења документације, али и успостављање боље сарадње Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије и Здравствених установа а која се односи на ажурније достављање подата о промени статуса запошљења чланова.

Процес и поступак релиценцирања - Огранак Ниш

Такође велики акценат је стављен и на доделу средстава пододбора ФУП-а КМСЗТС, а која су намењена Континуираној медицинској едукацији и формалном образовању чланова. Драгана Здравковић члан Пододбора ФУП-а КМСЗТС – Огранак Ниш извештава о начину подношења захтева и критеријумима о додели средства намењених за спровођење КМЕ као и о средствима намењених формалном образовању. Обавештава чланове да КМСЗТС додељује средства као помоћ организаторима КМЕ који су поднели захтеве. Средства немењана КМЕ одобравају за умењење котизација или за штампу промо материјала, сертификата. Начин и критеријуми за подношење захтева могу се пронаћи на сајту КМСЗТС као и потребан захтев. Главне сестре и техничари су обавештени да КМСЗТС додељује средства и за формално образовање чланова КМСЗТС.Новчана средстав се додељују члановима који су уписали струковне студије.

Tема ових састанака била је процес и поступак релиценцирања. Главне сестре и техничари су добили упутства о начину и процесу релиценриња и обавештени о потребној документацији, tакође да треба да обавесте своје здравствене раднике да на сaјту Коморе сваки члан може проверити стање својих прикупљерних бодова, а уколико има бодова који нису евидентирани могу се јавити Огранку, доставити копије сертификата и потврда са захтевом за исправку и допуну бодова ради евиденције истих. Дат је предлог да прикупљање документације органузују главне и одговорне сестре а у договору са Комором организују преузимање документације. Саслушани су сви проблеми и недоумице које имају чланови.

Захваљујемо се Директорима и Главним сестрама Здравствених установа на сарадњи и организацији одржаних састанака.