Јавна набавка – Измена адвокатске услуге 2015.

Назив наручиоца:
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Адреса наручиоца:
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд

Предмет јавне набавке:
јавна набавка мале вредности услуга ред. бр. 1.2.2./2015 – адвокатске услуге

Преузмите:
Позив за подношење понуде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности услуга ред. бр. 1.2.2./2015 – адвокатске услуге