Јавна набавка горива – Пословни простор ОБГ

Назив наручиоца:
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (скраћени назив: КМСЗТС).

Адреса наручиоца:
Пилота Михајла Петровића бр. 5-г, Београд

Предмет јавне набавке:
бр.1.1.1/2015 – јавна набавка добара – куповина пословног простора у Београду за потребе Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије – Огранак Београд (скраћени назив: КМСЗТС ОБГ).

Преузмите:
Позив за подношење понуде
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у отвореном поступку за јавну набавку добара бр. бр.1.1.1/2015