Поновни позив за доделу средстава ФУП за школовање – Огранак Војводина

На основу Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и критеријума Одбора ФУП за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова КМСЗТС, а у складу с Планом финансија за 2011. годину који је донео ИО Огранка Војводина, Пододбор ФУП и Извршни одбор Огранка Војводина упућују поновни Ј А В Н И   П О З И В…

Јавни позив за школовање ОГБГ

На основу Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 25.01.2011.г, Одлуке о издвајању финансијских средстава у Фонд узајамне помоћи чланова Коморе Извршног одбора Огранка Београд, у складу с финансијским планом и критеријумима Одбора ФУП за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова Коморе од 15.03.2011.г, Пододбор ФУП и Извршни одбор Огранка Београд упућују Ј А…