Оглас ФУП – мај 2013.

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г., са изменама и допунама усвојених на седници Скупштине КМСЗТС дана 10.01.2013. године и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 25.01.2013. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана…

Јавни оглас ФУП – 23. 12. 2012.

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 15.03.2011. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2012. години, од 27.03.2012. г., Одбор ФУП КМСЗТС,…

Јавни оглас ФУП – септембар 2012.

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 15.03.2011. г, у складу са Одлуком Одбора ФУП-а КМСЗТС о утврђивању Плана расписивања Јавног огласа у 2012. години, од 27.03.2012. г., Одбор ФУП КМСЗТС,…

Јавни позив за средства ФУП за КЕ

На основу члана 12. Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 23.12.2010 г. и Критеријумима Одбора ФУП КМСЗТС за доделу финансијских средстава намењених за спровођење акредитованих програма континуиране медицинске едукације од 15.03.2011. г, Одбор ФУП КМСЗТС, дана 12.03.2012. године, р а с п и с у ј е Ј А В Н И   О Г…

Поновни позив за доделу средстава ФУП за школовање – Огранак Војводина

На основу Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС и критеријума Одбора ФУП за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова КМСЗТС, а у складу с Планом финансија за 2011. годину који је донео ИО Огранка Војводина, Пододбор ФУП и Извршни одбор Огранка Војводина упућују поновни Ј А В Н И   П О З И В…

Јавни позив за школовање ОГБГ

На основу Правилника Фонда узајамне помоћи чланова КМСЗТС од 25.01.2011.г, Одлуке о издвајању финансијских средстава у Фонд узајамне помоћи чланова Коморе Извршног одбора Огранка Београд, у складу с финансијским планом и критеријумима Одбора ФУП за доделу финансијских средстава намењених формалном образовању чланова Коморе од 15.03.2011.г, Пододбор ФУП и Извршни одбор Огранка Београд упућују Ј А…