Саопштење – Савез удружења пацијената Србије

Сарадња Коморе медицинских сестара и здравствених техничара и Савеза удружења пацијената Србије

САОПШТЕЊЕ

Превенција, Партнерство, Подршка – Три П

Данас је са почетком нове школске године и званично представљен програм Превенција, Партнерство Подршка, којим се планира да применом дигиталних технологија и интерактивних метода учења и размене знања, информише мотивише и едукује младе људе, просветни и социјални кадар, здравствене раднике, сараднике, медије и друштво о савременим трендовима превенције хроничних болести којима се умањује утицај фактора ризика, стопа појаве нових болести, подстиче скрининг и превентивни преглед.

Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС), препознаје значај заједничког рада на унапређењу здравља становништва и пружиће континуирану подршку током реализације програма.

Програм Превенција, Партнерство Подршка ће у наредном периоду окупити учеснике медицинског система како би заједно дефинисали активности програма и указали на неопходност креирања нове Стратегије за унапређење здравствене заштите и безбедности пацијената. Ова стратегија и акциони план су кључни документи који дефинишу партнерски однос јавног, приватног и цивилног сектора и важни су за стално унапређење квалитета и безбедности у пружању здравствене заштите, у складу са савременим достигнућима медицинске науке и праксе.

Представљању програма су присуствовали госпођа Весна Јоцић, директорка Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије (КМСЗТС), госпођа Радмила Угрица, председница Извршног Одбора медицинских сестара и здравствених техничара Београд, Бојана Марковић, председница Удружења за борбу против дијабетеса града Београда – Плави круг, Саво Пилиповић, председник удружења пацијената Србије и Ђурица Станков, председник Савеза удружења пацијената Србије.