Измене текућих рачуна огранака Ниш, Крагујевац и Ужице

Поштовани чланови,

Обавештавамо вас да су извршене промене текућих рачуна на које се врше уплате за:

Огранак Ниш КМСЗТС – текући рачун број: 160 – 6000001477977 – 85
Огранак Крагујевац КМСЗТС – текући рачун број: 160 – 6000001478239 – 75 и
Огранак Ужице КМСЗТС – текући рачун број: 160 – 6000001478183 – 49