Огранак Ужице – Активности 2022. година

У Огранку Ужице

АКТИВНОСТИ КМСЗТС ОГРАНКА УЖИЦЕ У 2022. ГОДИНИ

У 2022. години, у Огранку Ужице КМСЗТС се ефикасно и стабилно реализују све редовне и ванредне активности у складу са планом рада Огранка Ужице и потребама чланова Огранка. Спроведене су редовне изборне активности и на седници Скупштине петог сазива КМСЗТС именовани чланови органа и тела КМСЗТС.

Сарадња са здравственим установама одвија се појачано и у континуитету. Обезбеђени су писани тестови објављени у Службенoм гласилу број 16 и 17, 9300 примерака је достављено члановима Огранка Ужице, за остваривање 15 бодова КМЕ потребних за едукацију у лиценцној години.

По Јавним огласима за доделу средстава за формално образовање ОУЕ додељена су значајна бесповратна новчана средства за 145 чланова, за формално образовање у току основних струковних и академских студија здравствене струке.

Стручна служба Огранка Ужице благовремено спроводи све текуће послове у циљу помоћи, информисања и подршке својим члановима. У 2022. години, закључно са 30.12.2022. године, Огранак Ужице је у вршењу јавних овлашћења:

  • уписао 14603 медицинских сестара и здравствених техничара у именик чланова Коморе,
  • предложио издавање 735 лиценци и ИД картица,
  • обновио 1307 лиценци,
  • одузео 3 лиценце због неиспуњавања услова за обнављање,
  • констатовао да је рок важења 159 лиценци истекао због неподношења захтева и
  • издао 28 извода, уверења и потврдa из службене евиденције.

Настављамо успешне сарадње у нади и намери да заједничким снагама учинимо будући период бољим, лакшим и срећнијим за све нас.