Обавештење организаторима КЕ – Збирне табеле КМСЗТС

Поштовани организатори програма КЕ,

Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КМСЗТС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објавила на службеном сајту КМСЗТС збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ.

Позивају се организатори КЕ, чији програми нису добили позитивно мишљење Радне групе КМСЗТС за упућивање Здравственом савету Србије на акредитацију, да изврше корекцију и допуну својих програма према сугестијама Радне групе, и у року од 5 дана од дана објављивања табеле на сајту КМСЗТС, доставе кориговане програме, искључиво у електронској форми, Радној групи на E_mail: radnagrupake@kmszts.org.rs

Уједно вас обавештавамо да ће се, у будућности, преко мејл адресе radnagrupake@kmszts.org.rs вршити сва коресподенција везана за процес претходне провере квалитета програма КЕ као и провера квалитета спровођења акредитованих програма КЕ.

Радна група за спровођење претходног поступка
провере квалитета програма КЕ и проверу
квалитета извођења акредитованих програма КЕ